วิกฤตห่วงโซ่อุปทาน อธิบายโดย Adele

โทษ Adele สำหรับความล่าช้าในการบันทึกไวนิล – แต่ยังรวมถึง Fleetwood Mac และ Michael Jackson และ Taylor Swift ห่วงโซ่อุปทานมีไว้สำหรับทุกคน รวมถึงAdele หรืออาจจะเป็น Adele ที่เข้ามาหาซัพพลายเชน — โดยเฉพาะ...